نهاده ها و افزودنی های خوراک دام و طیور

شرکت مرغ پرور در کنار تامین نیاز واحد های خود به نهاده های کشاورزی و نیز افزودنی های خوراک دام و طیور این محصولات را از منابع با کیفیت تهیه و در کنار محصولات اصلی تولیدی به مشتریان خود عرضه می کند  . جهت ارائه بهتر این خدمت پروژه احداث کارخانه تولیدی خوراک دام و طیور آماده مرغ پرور در حال اجرا میباشد که پیش بینی می شود در سال 1398 به بهره برداری برسد که از آن پس خوراک مورد نیاز واحدهای مشتریان بطور آماده به ایشان ارائه خواهد شد.