مرغ مادر ابراهیم آباد :این واحد در سال 1371در 35 کیلومتری شهر اراک احداث گردیدو ظرفیت سالن های پرورش در این واحد 53000 قطعه مرغ مادر می باشد . در این واحد مرغ های مادر و خروس های پدر در سالن های مجهز به تجهیزات نگهداری و کنترلی پیشرفته پرورش یافته و شروع به تولید تخم مرغ نطفه دار می کنند . این تخم مرغ ها در شرایط مطلوب و تحت نظارت دقیق جمع آوری شده و به کارخانه جوجه کشی منتقل می شوند . پرسنل با تجربه این واحد تحت رهبری مشاورین فنی و بهداشتی به تولید تخم مرغ های با کیفیت منجر شده است.