کارخانه جوجه کشی مرغ پرور:
این کارخانه در سال 1376با حضور وزیر محترم جهاد سازندگی افتتاح گردید .ظرفیت تولیدی آن 1055000قطعه در یک دوره تولیدی می باشد .تخم مرغ تولید شده در واحد های مرغ مادر در این کارخانه وارد دستگاههای جوجه کشی شده تا پس از فرآیند 21 روزه به جوجه یکروزه گوشتی تبدیل شوند .کارخانه مجهز به دستگاه جیمز ویPT100 کانادایی می باشد , بهره گیری از نیروی حوان متخصص و نظارت مشاورین مجرب فنی و بهداشتی منجر به حصول نتایج بسیار مناسبی در کیفیت جوجه های تولیدی گردیده است . موقعیت مناسب کارخانه در مرکز کشور باعث گردیده است تا شرکت دسترسی بسیار خوبی به بازار کل کشور در جنوب و شمال و شرق غرب و حتی کشورهای همسایه داشته باشد. بطوریکه جوجه های تولیدی در کمترین زمان ممکن به مزرعه مرغداری های گوشتی رسیده و این امر در کاهش استرس و پرورش موفق تر جوجه ها نقش به سزایی ایفا می نماید.