واحدهای تولیدی

فارم مرغ مادر جنت 1

این واحد پرورش مرغ مادر گوشتی در سال 1381در شهرستان آشتیان احداث گردید. ظرفیت این واحد شامل سالن های پرورش 47500 قطعه مرغ مادر گوشتی است . در این واحد مرغ های مادر و خروس های پدر در سالن های مجهز به تجهیزات نگهداری و کنترلی پیشرفته پرورش یافته و شروع به تولید تخم مرغ نطفه دار می کنند . این تخم مرغ ها در شرایط مطلوب و تحت کنترل جمع آوری شده و به کارخانه جوجه کشی منتقل می شوند .محیط بسیار ایمن و پاک منطقه باعث شده است تا پرورش مرغ های مادر و خروس های پدر در شرایطی ایده آل صورت پذیرد و تحت مدیریت فنی و بهداشتی بسیار مناسب ، تخم مرغ های نطفه دار با کیفیت تولید و راهی کارخانه جوجه کشی شوند.

          

مزرعه جنت 2:

این واحد پرورش مرغ گوشتی در سال 1392در شهرستان آشتیان ودر محیطی پاک احداث گردیده است سالنهای این واحد به صورت دو طبقه احداث شده اند و ظرفیت واحد 50000قطعه مرغ مادر می باشد .در این واحد مرغ های مادر و خروس های پدر در سالن های مجهز به تجهیزات نگهداری و کنترلی پیشرفته پرورش یافته و شروع به تولید تخم مرغ نطفه دار می کنند . این تخم مرغ ها در شرایط مطلوب و تحت کنترل جمع آوری شده و به کارخانه جوجه کشی منتقل می شوند .محیط بسیار ایمن و پاک منطقه باعث شده است تا پرورش مرغ های مادر و خروس های پدر در شرایطی ایده آل صورت پذیرد و تحت مدیریت فنی و بهداشتی بسیار مناسب ، تخم مرغ های نطفه دار با کیفیت تولید و راهی کارخانه جوجه کشی شوند.

       

مرغ مادر آریانا :

این واحد در سال 1390 افتتاح گردید .ظرفیت آن 32000قطعه مرغ مادر گوشتی می باشد که در 20کیلومتری شهر اراک واقع شده است.در این واحد مرغ های مادر و خروس های پدر در سالن های مجهز به تجهیزات نگهداری و کنترلی پیشرفته پرورش یافته و شروع به تولید تخم مرغ نطفه دار می کنند . این تخم مرغ ها در شرایط مطلوب و تحت کنترل جمع آوری شده و به کارخانه جوجه کشی منتقل می شوند .محیط بسیار ایمن و پاک منطقه باعث شده است تا پرورش مرغ های مادر و خروس های پدر در شرایطی ایده آل صورت پذیرد و تحت مدیریت فنی و بهداشتی بسیار مناسب ، تخم مرغ های نطفه دار با کیفیت تولید و راهی کارخانه جوجه کشی شوند.

مرغ مادر ابراهیم آباد :

این واحد در سال 1371در 35 کیلومتری شهر اراک احداث گردیدو ظرفیت سالن های پرورش در این واحد 53000 قطعه مرغ مادر می باشد . در این واحد مرغ های مادر و خروس های پدر در سالن های مجهز به تجهیزات نگهداری و کنترلی پیشرفته پرورش یافته و شروع به تولید تخم مرغ نطفه دار می کنند . این تخم مرغ ها در شرایط مطلوب و تحت نظارت دقیق جمع آوری شده و به کارخانه جوجه کشی منتقل می شوند . پرسنل با تجربه این واحد تحت رهبری مشاورین فنی و بهداشتی به تولید تخم مرغ های با کیفیت منجر شده است.

  

کارخانه جوجه کشی مرغ پرور:

این کارخانه در سال 1373با حضور وزیر محترم جهاد سازندگی و در دولت آقای خاتمی افتتاح گردید .ظرفیت تولیدی آن 1055000قطعه در یک دوره تولیدی می باشد .تخم مرغ تولید شده در واحد های مرغ مادر در این کارخانه وارد دستگاههای جوجه کشی شده تا پس از فرآیند 21 روزه به جوجه یکروزه گوشتی تبدیل شوند .کارخانه مجهز به دستگاه جیمز ویPT100 کانادایی می باشد , بهره گیری از نیروی حوان متخصص و نظارت مشاورین مجرب فنی و بهداشتی منجر به حصول نتایج بسیار مناسبی در کیفیت جوجه های تولیدی گردیده است . موقعیت مناسب کارخانه در مرکز کشور باعث گردیده است تا شرکت دسترسی بسیار خوبی به بازار کل کشور در جنوب و شمال و شرق غرب و حتی کشورهای همسایه داشته باشد. بطوریکه جوجه های تولیدی در کمترین زمان ممکن به مزرعه مرغداری های گوشتی رسیده و این امر در کاهش استرس و پرورش موفق تر جوجه ها نقش به سزایی ایفا می نماید.