Honored

مرغ آماده کشتار

بخشی از جوجه های تولید شده در کارخانه جوجه کشی در واحدهای گوشتی شرکت و یا تحت اجاره شرکت پرورش می یابند که در این بخش مرغ گوشتی زنده برای ورود به بازار مصرف در اختیار کشتارگاههای استان مرکزی و استانهای همجوار قرار می گیرد . این محصول بدلیل اینکه تحت کنترل و نظارت مستقیم شرکت بر بهداشت و جیره غدایی و سایر موارد فنی از مزرعه مرغ مادر گرفته تا تولید جوجه یکروزه و نیز پرورش مرغ گوشتی از کیفیت قابل توجهی برخوردار می باشد.

جوجه یکروزه گوشتی

محصول اصلی شرکت مرغ پرور جوجه یکروزه گوشتی می باشد که این محصول با برنامه ریزی تولید متوالی برای فارمهای مرغ مادر مرغ پرور بطور مستمر در اختیار مشتریان قرار می گیرد . نژاد جوجه های تولیدی راس 308 می باشد . تمامی سعی همکاران ما در فارمهای مرغ مادر و کارخانه جوجه کشی تولید جوجه با کیفیت با وزن گیری بالا و ایمن در مقابل بیماریهاست . موقعیت مکانی کارخانه جوجه کشی در مرکز کشور و در نزدیکی شاهراه سلفچگان این امکان را فراهم آورده است تا جوجه های تولیدی در کمترین زمان ممکن در سرتاسر کشور از شرق و غرب و شمال و جنوب به واحد های مرغداری مشتریان ارسال گردند . این موضوع باعث شده است تا شرکت مرغ پرور بتواند محصولات خود به کشورهای همسایه نیز خصوصا عراق و ارمنستان صادر نماید.